Aina ei tarvitse olla työnantajan tavoitettavissa

Viime töinään komissio antaa piakkoin työmarkkinajärjestöjen lausuttavaksi esityksen työntekijöiden oikeudesta irtaantua työnantajayhteyksistä vapaa-ajalla. Tämä on tärkeä työhyvinvointikysymys. Tiedämme, miten moni kokee nykyisen työelämän liian kuormittavaksi. On aika raskasta, jos täytyy koko ajan olla passissa.

Minulla on valitettavasti kokemusta työuupumuksesta

Olen pari kertaa joutunut ottamaan sairauslomaa uupumuksen vuoksi. Tiedän, miten tärkeää on kyetä irrottautumaan töistä, levätä ja virkistäytyä. Se on vaikeaa, jos on koko ajan tavoitettavissa.

Ensi viikolla on kyse EU:n niin sanotun sosiaalisen vuoropuhelun ensimmäisestä lausuntokierroksesta, jossa aiheesta haetaan suuntaa ja tunnustellaan jatkoa. Tämän jälkeen seuraa toinen lausuntokierros, joka voi johtaa a) työmarkkinajärjestöjen EU-tason sitovaan sopimukseen tai b) komission direktiiviesitykseen. 

Myös etätyöhön on löydyttävä tapa turvata työhyvinvointi

On siis mahdollista, että tämä on yksi asioista, jotka tupsahtavat uuden europarlamentin pöydälle tuota pikaa. Aion kuunnella herkällä korvalla työmarkkinajärjestöjen näkökulmia. Reilut säännöt pitävät huolen paitsi ihmisistä, myös sisämarkkinoista. Kokonaisuuteen kuuluu niin ikään etätyön sääntely, eli sääntelyssä ollaan vahvasti ajassa kiinni.

Työmarkkinajärjestöt ovat yrittäneet saada etätyöstä ja irtaantumisoikeudesta aikaiseksi sopimuksen. Nämä neuvottelut raukesivat loppusuoralla työnantajapuolen sisäisten erimielisyyksien takia. Kyseinen komission ensi viikon lähestyminen työmarkkinajärjestöjä on näiden keskeytyneiden neuvotteluiden jatkoaskel.

Tässä vaiheessa on vielä epäselvää, mitä komission tuleva aloite kokonaisuudessaan koskee – vain irtaantumisoikeutta vai myös etätyötä.

Työntekijöiden oikeudet ovat ihmisoikeuksia

Irtaantumisoikeudesta on syntynyt erilaisia malleja EU:n alueella. Esimerkiksi Ranskan lain mukaan työmarkkinaosapuolten tulee neuvotella aiheesta, mutta viime kädessä työnantaja voi päättää toimintamallin irtaantumisoikeudelle. Portugalin asiaa koskevassa laissa on taas myös rangaistuksia, jos irtaantumisoikeus ei toteudu. Saksassa on työpaikkakohtaisia sopimuksia. 

Europarlamentti vaati aiheesta EU-tason sitovaa kehystä. Työntekijöiden oikeudet ovat minulle tärkeä osa ihmisoikeuksia, joten tämä tulee ilman muuta olemaan asialistallani, jos pääsen europarlamenttiin.