Kiina on uhka ja mahdollisuus

Kiina on nykyisellään uhka vapaalle maailmalle. Samalla yhteistyö sen kanssa on välttämätöntä, koska globaaleja haasteita ei voida ratkaista ilman sitä. EU:n on terävöitettävä otettaan ja rohkaistava Kiinaa toimimaan rakentavana osana kansainvälistä yhteisöä.

Rosa nojaa pylvääseen
Kuva: Joel Karppanen

Kiinan nousussa on ollut monia positiivisia elementtejä. Viime vuosikymmenten talousuudistusten avulla se on nostanut satoja miljoonia kansalaisiaan köyhyydestä. Sen tuotantokoneisto on tarjonnut edullisia tuotteita läntisille kuluttajille ja se on avainasemassa uusien teknologioiden kuten akkujen ja aurinkopaneelien tuotannossa. Se on vähitellen sitoutunut myös ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kiina on entistä autoritaarisempi

Presidentti Xi Jinpingin johdolla Kiinasta on kuitenkin tullut entistä autoritaarisempi ja sen ulkopolitiikka on muuttunut aggressiivisemmaksi. Se kiusaa naapureitaan Etelä-Kiinan merellä, uhkailee säännöllisin väliajoin Taiwania ja on hamunnut otetta kehitysmaista Vyö ja tie -aloitteensa avulla. Jälkimmäinen on johtanut usein kestämättömään velkaantumiseen ja Kiinan yliotteeseen. Sen laittomat kalastuslaivastot tekevät selvää jälkeä maailman kalakannoista.

Samalla Kiina näyttää toimivan entistä läheisemmässä liittolaisuussuhteessa Venäjän kanssa. Ne jakavat vihamielisyyden demokratiaa ja ihmisoikeuksia kohtaan ja pyrkivät horjuttamaan länttä sisältä ja ulkoa. Kiinan tuki Venäjälle myös pitkittää Ukrainan sotaa ja estää oikeudenmukaisen rauhan saavuttamisen.

eu:n tarjottava vaihtoehto

EU onkin herännyt Kiinan kasvavaan haasteeseen. Globaalilla tasolla se on yhdessä muiden länsimaiden kanssa pyrkinyt tarjoamaan vaihtoehtoja Kiinan investoinneille. EU:n lippulaivahankkeena on Global Gateway -ohjelma, jonka tavoitteena on mobilisoida 300 miljardin euron arvosta investointeja kolmansien maiden liikenneyhteyksiin, digitalisointiin ja energiantuotantoon. EU:n sisällä Vyö ja tie -hanke on torpattu, ja Euroopan komissio on alkanut vahtia aktiivisemmin, dumppaako Kiina tuotteitaan EU:n markkinoille.

Kiinan haaste on kuitenkin syvällisempi. Siksi on pohdittava uusia keinoja epäreilun kilpailun suitsimiseksi ja kannustettava Kiinaa toimimaan hyvän globaalikansalaisen tavoin. EU:n on terävöitettävä otettaan.